organisatorische en beleidsmatige maatregelen voor de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.

 

niet wel maatregel
x De gemeente heeft ter coördinatie een coördinator gegevensbescherming aangewezen.
x De kerkenraad evalueert het privacy-beleid (inclusief het privacy-statement) x jaarlijks

☐ anders:

x Alle vrijwilligers/ambtsdragers/functionarissen van de gemeente krijgen een bericht over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, ten minste ☐ eenmalig (datum:                     )

☐ jaarlijks

x bij intreding in de positie/functie/het ambt

☐ anders:

x De gemeenteleden worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, door ☐ eenmalige toezending
(datum:                               )☐ jaarlijkse toezendingx de website (inclusief eventueel intranet of app)

x het kerkblad

x De bezoekers van de gemeente worden op de hoogte gehouden over het privacybeleid van de gemeente, met toezending van het privacy-statement, door ☐ fysieke uitgave in de gebouwen

x de website

☐ anders:

x Binnen de gemeente is de afspraak dat vertrouwelijke gesprekken plaatsvinden  in een afgezonderde ruimte.
x Binnen de gemeente is de afspraak met betrekking tot wachtwoorden waarmee men toegang krijgt tot persoonsgegevens vanuit de kerk dat deze: ☐ maandelijks worden gewijzigd

☐ elk half jaar worden gewijzigd

☐ jaarlijks worden gewijzigd

☐ anders:

x De gemeente beveiligt gegevens (zowel op de computer, als in een kast) door een wachtwoord of een slot op de ruimte of kast.
Anders:
Anders:

 


 

Versiebeheer

 

Versie Datum Verbeteringen
Versie 1 11 juli 2018