PKN gemeente Kedichem

Welkom op de website van de PKN gemeente Kedichem.

Hoe klein ons dorpje aan de Linge ook is, hoe klein ook de kerkelijke gemeente, op deze pagina presenteren wij graag onze activiteiten en de gemoedelijke atmosfeer waarin we met elkaar onze gemeente vorm/gestalte geven.

Ons motto is: “Geloven in Kedichem”. Onze kerk is er voor het dorp en dat willen we uitdragen, want het is de dorpsgemeenschap / de plek waar we ons geloof belijden. We zijn er in het dorp, met het dorp en voor het dorp.

In een streek waarin orthodoxe / behoudende kerken in de meerderheid zijn, vormen wij één van de eilandjes waar de toon van de eredienst zowel als die van de zondagsschool en de gespreksgroepen minder op de letterlijke interpretatie van Het Woord / de Bijbel gericht is, dan op wat het voor ons betekent in ons dagelijks leven met de mensen om ons heen. Onze gemeente heeft een lange traditie in het bijeen brengen van mensen met uiteenlopende opvattingen en leefwijzen en proberen in een woelige maatschappij op een tolerante manier Gods Woord na te volgen en in praktijk te brengen.

Dat doen we in onze mooie monumentale kerk in het hart van Kedichem. We zijn trots op deze plek en we willen er voor zorgen het voor het dorp te behouden. We investeren zowel in het gebouw als in onze plaats in de dorpsgemeenschap.

Wij nodigen u van harte uit om op zondagochtend om 10.00 uur een keer een dienst bij te wonen.