kerkelijke gemeente – begroting

begroting begroting
2018 2017
baten
Opbrengsten uit bezittingen €    4.500,00 €    4.000,00
Bijdragen gemeenteleden €  21.000,00 €  21.000,00
Subsidies en overige bijdragen van derden €           0,00 €           0,00
Totaal baten €  25.500,00 €  25.000,00
lasten
lasten kerkelijke gebouwen (excl. afschrijving) €    6.000,00 €    7.850,00
pastoraat €   12.000,00 €   10.000,00
lasten kerkdiensten, catechese etc. €    8.000,00 €    8.000,00
bijdragen andere organen €    2.000,00 €    2.000,00
beheer, administratie en archief €    1.500,00 €    1.500,00
Totaal lasten €  29.500,00 €  29.350,00
Resultaat (baten – lasten) -/- € 4.000,00 -/- € 4.350,00