kerkelijke gemeente – baten en lasten

De jaarrekening van de Protestantse Gemeente Kedichem vindt u hier.