kerkelijke gemeente – baten en lasten

 

begroting rekening rekening
   2017 2017  2016
baten
Opbrengsten uit bezittingen €       4.000,00 €       6.749,00 €      5.331,00
Bijdragen gemeenteleden €     21.000,00 €     29.033,00 €    25.375,00
Subsidies en overige bijdragen van derden €              0,00 €     21.375,00 €             0,00
Totaal baten €     25.000,00 €     57.054,00 €    30.706,00
lasten
Bestedingen Pastoraat (predikant en kerkelijk werkers) €      10.000,00 €     9.768,00 €     10.320,00
Bestedingen Kerkdiensten, catechese en gemeentewerk €        8.000,00 € -/-257.531,00 €        7.092,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €        2.000,00 €       1.648,00 €       1.629,00
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) €        7.850,00 €    190.909,00 €        8.945,00
Salarissen (koster, organist e.d.) €               0,00 €          660,00 €          697,00
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente €        1.500,00 €          687,00 €       1.737,00
Lasten overige eigendommen en inventarissen €               0,00 €              0,00 €              0,00
Totaal lasten €      29.350,00 €  -/- 53.859,00 €     30.420,00
Resultaat (baten – lasten) -/- €   4.350,00 €   110.913,00 €          286,00