diaconie – begroting

De begroting van de diaconie voor 2019 vindt u hier.