diaconie – baten en lasten

begroting rekening rekening
2017 2017 2016
baten
baten onroerende zaken €   4.800,00 €    6.037,00 €   4.842,00
rentebaten en dividenden €   2.216,00 €    1.867,00 €   1.981,00
bijdragen levend geld €   2.025,00 €    2.863,00 €   2.606,00
door te zenden collecten €      580,00 €       276,00 €     173,00
Totaal baten €   9.621,00 €  11.044,00 €   9.602,00
lasten
lasten overige eigendommen €  2.155,00 €  2.547,00 € 2.112,00
lasten kerkdiensten, catechese, etc. €     710,00 €  1.117,00 €     801,00
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk €     495,00 €      566,00 €     771,00
kosten beheer en administratie en bankkosten €     360,00 €      159,00 €     152,00
diaconaal werk plaatselijk €  2.289,00 €   1.729,00 €     419,00
diaconaal werk regionaal / landelijk €  1.560,00 €   1.729,00 €  2.736,00
diaconaal werk wereldwijd €  1.600,00 €   1.567,00 €     859,00
Totaal lasten €  9.169,00 €   9.414,00 €  7.848,00
Resultaat (baten – lasten) €       452,00 €  1.630,00 €  1.754,00