diaconie – baten en lasten

De jaarrekening 2018 van de diaconie vindt u hier.