Weg van de Hoop

Diep in ons zelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt niet af
van wat er in de wereld gebeurt.
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.

Hoop in deze diepe en krachtige betekenis
is niet hetzelfde als vreugde
omdat alles goed gaat
of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.

Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet alleen omdat het kans van slagen heeft.
Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.


gedicht geciteerd naar Václav Havel

Gebed voor Allen

Voor allen. Heer, die eenzaam zijn.
voor allen die U zijn vergeten.
voor allen die zichzelf zo klein
zo hopeloos onbelangrijk weten.

Voor ieder die geen blijdschap kent
voor elk die onder druk moet leven
voor ieder wie Gij een talent,
geen tien talenten, heeft gegeven

Voor allen die met scherpe tong
de ander ondoordacht bezeren
voor ieder die allang niet zong
voor elk die ‘t liefste moet ontberen

Maar ook voor allen die zich rijk
beschouwen, op zichzelf vertrouwen
voor allen die een sterke dijk
van haat rondom hun harten bouwen

Voor allen bid ik U, o Heer
vooral voor hen die zelf niet vragen
en voor mijzelf bid ik steeds meer
of ik blij en dapper mijn kruis mag dragen.

gedicht uit de bundel “Mag ik met je mee” van Nel Benschop

Jaarwisseling, een gebed om het bij God neer te leggen.

een tijd om te accepteren en aan te pakken.
een tijd om neer te leggen en te laten gaan.
Laat me zeggen, als ik eraan toe ben om
neer te leggen en te laten gaan:
Van God ontvang ik,
aan God geef ik het terug
Gezegend de Eeuwige.

En als ik er niet aan toe ben
maar het van me gevraagd wordt
om neer te leggen en te laten gaan,
laat me zeggen:
Van God ontvang ik,
aan God geef ik het terug
Gezegend de Eeuwige.

Niets wat ik angstvallig bewaak is echt van mij
Niets wat ik in vrijheid opgeef is echt verloren
God, Alpha en Omega,
wees met me in het laten gaan
Christus, Eerste en Laatste
wees met me in het neerleggen
Geest die is in al mijn onderweg zijn
wees met me in het verder gaan

Geef dankbaarheid
als ik vreugde vind in wat goed ging
geef vergeving
als ik belijd waar ik tekortgeschoten ben
geef rust.
als ik leef met onopgelost of onaf blijft
geef vertrouwen
als ik tegemoet ga wat voor me ligt.

God voor me
God naast me
God achter me
een constante metgezel
in het oppakken en het neerleggen
in het vasthouden en het laten gaan.

God voor me
God naast me
God achter me

in elk seizoen de vriend die ik vertrouwen kan
in heel mijn leven de betrouwbare gids.

God voor me
God naast me
God achter me
Amen.

 

vertaling van een gebed uit “Celtic Daily Prayer. Book two. Farther Up and Farther In”, The Northumbria Community Trust 2015. Met dank aan Rebecca Onderstal (www.rebeccaonderstal.com)

dienst